על העמותה

העמותה לילדים בסיכון הוקמה בשנת 1990, כדי לסייע לילדים בסיכון נוירופסיכיאטרי ופסיכוסוציאלי ולמשפחותיהם בקהילה. מאז הקמתה, התפתחו שני מרכזי פעילות:

 • המרכז לטיפול וחקר באוטיזם.
 • מרכז חוסן ע”ש כהן האריס – העוסק בייזום, פיתוח, ייעוץ, הכשרה, מחקר וחיזוי בתחום היערכות ופיתוח חוסן אישי, משפחתי, קהילתי וארגוני. כמו כן, המרכז משמש בית ספר להדרכה בתחומי עיסוקו.

המרכז לטיפול וחקר באוטיזם הוא הגוף הוותיק והמוביל בישראל בטיפול בילדים ובני נוער על הרצף האוטיסטי מהגיל הרך ועד לגיל 18.

המרכז הוקם על רקע היעדר במענה אבחוני וטיפולי לפעוטות ולילדים עם אוטיזם. הצורך להקים גוף שיספק מענה לילדים רבים ככל הניתן, נבע מתוך ההבנה כי הגיל הרך הינו חלון הזדמנויות טיפולי המאפשר לשפר את תפקודם של ילדים עם אוטיזם, וכי טיפול אינטנסיבי ומותאם הינו המפתח לקידומם המרבי של ילדים אלו.
למעלה מחצי יובל משמש המרכז ככתובת מקצועית, מחברת, תומכת ומחבקת לילדים, בני נוער, צעירים ובוגרים עם אוטיזם, ולבני משפחותיהם. המרכז דואג לזכויותיהם, פועל למיצויין, ומעניק להם טיפול מקצועי באופן מותאם ונגיש.

המרכז פועל בפריסה ארצית בכ-200 מסגרות טיפוליות – מצפון עד דרום, במרכז ובפריפריה, באמצעות כ- 1,500 עובדים מתחומי טיפול שונים: רפואיים ופארא-רפואיים, רגשיים, ומומחים בשיטות טיפול ייעודיות.

הצוותים המסורים של המרכז בשילוב הניסיון והידע הקליני שנצבר בו, והמודלים הטיפוליים שפותחו על ידו, זוכים להכרה לאומית ומוטמעים במסגרות טיפוליות בקרב אוכלוסיות ומגזרים שונים.

תפיסה טיפולית

תפיסת הטיפול בעמותה הינה התפתחותית-אינטגרטיבית. לכל מטופל נבנית תכנית קידום אישית המותאמת לצרכיו, המקיפה את מכלול תחומי התפקוד שלו. בתכניות מושם דגש על טיפול בילד בסביבתו הטבעית, בגן או בבית הספר, במטרה להקל על בני משפחתו וכדי להעצים את התועלת הטיפולית.

העמותה פועלת בשיתוף פעולה עם גורמים במערכת הבריאות, במערכת החינוך, במערכת הרווחה וברשויות המקומיות וזאת מתוך ראיית הילד במרכז. גישה זו מאפשרת לכל הגורמים המעורבים להתאגד סביב הטיפול בילד ולהתמקד בטובתו ובקידומו.

הישגי העמותה

אחד מהישגיה הבולטים של העמותה הוא קבלת יוזמתה והמלצותיה לגיבוש “סל טיפולים בריאותי מקדם (טב”מ)” – סל טיפולים עשיר ואינטנסיבי שהמדינה מעניקה לילדים על הרצף האוטיסטי מהגיל הרך ועד גיל 7.  כתוצאה מפועלה של העמותה, כל הילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי זכאים לסל זה.

בשנים האחרונות, השיגה העמותה פריצת דרך נוספת והיא שילוב טיפולי בריאות בהיקף של עד 3 שעות שבועיות לילדים בגילאי 7-18 במסגרת בתי הספר, באופן מותאם ומונגש לצרכיהם. כך זוכים ילדים ובני נוער רבים בגילאים אלו לטיפולים מקדמים והכרחיים, שבעבר לא הייתה להם אפשרות לקבל.

יעדי העמותה

 • לפעול למתן טיפול וסיוע בקהילה לילדים עם אוטיזם ולמשפחותיהם.
 • להעניק לילדים עם אוטיזם טיפול ושירותים ברמה הגבוהה ביותר מיד עם קבלת האבחנה ולנצל ככל הניתן את חלון ההזדמנויות לטיפול הקיים בגיל הרך.
 • לפתח ולקדם מודלים להתערבות טיפולית ולסיוע ברמת הפרט, המשפחה והקהילה.
 • לעודד גורמים מוסדיים בקהילה ליטול חלק פעיל במתן מענה לצרכי ילדים ובני נוער עם אוטיזם ולמשפחות.
 • להגביר את המודעות הציבורית ולהוביל שינוי חברתי בתפיסת הפרט עם אוטיזם והשתלבותו בחברה.
 • להנגיש שירותים מקצועיים ואיכותיים לכל ילד ברחבי הארץ, ללא הבדל דת, גזע ומגדר, תוך שימת דגש על פיתוח וייצוב שירותים מקצועיים ואיכותיים בפריפריה.
 • לקדם מחקרים בתחומי פעילותה.
 • לפתח  מנהיגות מקצועית ארצית בתחום הטיפול באוטיזם, באמצעות מרכז למידה רב-מקצועי.

פעילות ציבורית: על סדר היום

 • הובלה רב-מערכתית למיצוי הזכויות החוקיות של ילדים ומתבגרים (7-18) עם אוטיזם לקבלת מענה טיפולי (בהיקף של 3 שעות שבועיות) ויישום מודל ייחודי וחדשני לכך במסגרת בתי הספר.
 • הגדרת פרוגרמה ותקצובה ברמה הלאומית למבנים עבור מסגרות המשלבות טיפול בריאותי מקדם עם צוותי חינוך ושיקום (מעונות וגנים).
 • פיתוח מענה נוכח המחסור בכח אדם מקצועי בתחום הטיפול באוטיזם, לרבות עידוד ושיתוף גורמים מוסדיים.
 • קידום פרויקטים שונים שמטרתם העלאת המודעות בקהילה ועידוד בני נוער בבתי ספר לקבלת השונה .
 • הובלה להכרה בתכניות מקצועית חדשניות מבוססות מחקר לאבחון וטיפול בילדים, בני נוער ובוגרים עם אוטיזם ובבני משפחותיהם.
 • קידום חקיקה להארכת משך שהות פעוטות במעונות יום שיקומיים עד גיל שנתיים.

מוסדות, בעלי תפקידים וועדות

את העמותה מובילים אנשי מקצוע מהתחום הטיפולי, בעלי ניסיון רב שנים

אסיפה כללית
עו”ד בכר חגית
פרופ’ גולדווסר בנעד
גב’ גלאנץ טליה
פרופ’ פרוסט יוסף
פרופ’ צ’חנובר אהרון
ד”ר צ’חנובר מנוחה
ד”ר שגב שלמה
פרופ’ שרמן דן
ד”ר שרמן ריבי

ועד העמותה

רו”ח אלונה בר און, יו”ר

פרופ’ גודלדווסר בנעד
פרופ’ פרוסט יוסף
ד”ר שגב שלמה

יועץ משפטי
משרד עו”ד שיבולת, רוברטס, ישראלי ושות’

רואה חשבון
רו”ח דורון שטיין – משרד רו”ח זיו, האפט,
לוטקר, שטיין, טולדנו

גוף מבקר
רו”ח יובל כהן

מבקר פנים
רו”ח שי ניסן

עו”ד ציפי נגל-אדלשטיין, מנכ”ל – tzipi_e@childrenatrisk.org.il
גב’ טלי אדלשטיין-מעלם, מנהלת משאבי אנוש ארגון ומנהל  – talie@childrenatrisk.org.il
רו”ח עדי קורן, מנהלת כספים  – adik@childrenatrisk.org.il
גב’ הניה הדר, מנהלת פרויקטים מיוחדים – henia_h@childrenatrisk.org.il
גב’ שלומית ויסבלום, מנהלת תקשורת שיווקית ופיתוח משאבים – shlomitw@childrenatrisk.org.il
ד”ר ורד רייטר, מנהלת תחום מחקר מדידה והערכה – vered@childrenatrisk.org.il

גב’ נילי אהרונסון, פסיכולוגית קלינית מומחית, מנהלת מקצועית של תחום אוטיזם, אחראית התמחות בפסיכולוגיה – nillya@childrenatrisk.org.il
ד”ר שגית הושמנד, אחראית תחום בקרה – sagith@childrenatrisk.org.il
גב’ יעל לויאל, עו”ס, אחראית תחום הורים וסקטור עבודה סוציאלית – yaell@childrenatrisk.org.il
גב’ קרן סגל, מנהלת מערך ההדרכה – kerens@childrenatrisk.org.il
גב’ רינת אריאל-דנן, עו”ס, אחראית תחום מעונות – rinata@childrenatrisk.org.il

פרופ’ בנעד גולדווסר
פרופ’ יוסף פרוסט
ד”ר שלמה שגב
פרופ’ נתנאל לאור

פרופ’ נתנאל לאור, יו”ר, יועץ מקצועי לועד העמותה
ד”ר אירית מור-שניר, מנהלת רפואית
עו”ד ציפי נגל-אדלשטיין, מנכ”ל
גב’ נילי כהן-אהרונסון
גב’ נחמה פבר בן-פזי
ד”ר ורד רייטר
גב’ סנדרה ישראל יעקב

פרופ’ נתנאל לאור, יו”ר
עו”ד ציפי נגל-אדלשטיין
ד”ר ורד רייטר
פרופ’ עופר גולן
ד”ר ליאו וולמר
גב’ נילי כהן אהרונסון
ד”ר אירית מור-שניר

ד”ר אירית מור-שניר
ד”ר יפעת ברונשטיין
ד”ר מיכל רפפורט
ד”ר אסתר אורליאן
גב’ מיכל גרשוני-ראש
גב’ אורלי דותן
גב’ יעל וייסבך ענבר
גב’ דפנה טישל
גב’ רחל פלדמן פרידנשטין
גב’ רונית קוזוקרו שגב
גב’ ענת יודפת
גב’ פם יוגב פלטק
גב’ דנה קוסטה
גב’ נעה הרלינג
גב’ מירי אביטל
גב’ קרן איפלן
גב’ נונה פלח
גב’ ארנונה זהבי
גב’ יעל ענבר

פרופ’ עפר גולן, מנחה מקצועי ליחידות ASD בתל אביב ובכפר סבא
סנדרה ישראל-יעקב, פסיכולוגית אחראית, יחידות ASD בתל אביב ובכפר סבא
אלינור בן זאב, הדרכה וניהול היחידה לטיפול אינטגרטיבי במים
יעל ברוקנר, פסיכולוגית שיקומית, מדריכה, מנהלת היחידה לתקשורת חברתית

נחמה פבר בן פזי, פסיכולוגית קלינית, מנהלת ארצית מערך טיפולי משלים- nechamafb@gmail.com
אתי עמיאל, מרפאה בעיסוק, סגנית מנהלת מערך טיפולי משלים – etiel2112@gmail.com

מנהלות מערכים:
גב’ חגית כהן ישורון, גב’ שירה גיל עד, ד”ר דליה לוי, גב’ רוני דיאמנט אבנון, גב’ מאיה פריד, גב’ ערגה כסיף, גב’ עינת קסלר בראל, גב’ ליאור פיגנבלט, גב’ יפעת אוסישקין, גב’ ענבר דוברת, גב’ מיכל גרשוני, גב’ קרן פבר, מר לי פייקס, גב’ מנאל עאצי, גב’ יפעת כפיר רשף

גב’ יעל הראל, מנהלת סקטור פיזיותרפיה
גב’ פזית גור, מנהלת סקטור קלינאות תקשורת
גב’ ענת אמיר-אסף, מנהלת סקטור ריפוי בעיסוק
גב’ מירי גדיש, מנהלת סקטור תרפיה בהבעה ויצירה
גב’ אביבה בינט, מנהלת סקטור ניתוח התנהגות
גב’ יונית שולמן, מנהלת סקטור פסיכולוגיה
גב’ דפנה טישל, מנהלת סקטור עבודה סוציאלית
גב’ רינת דנן אריאלי, מנהלת סקטור מעונות

ד”ר נטע חורש רינמן, פסיכולוגית ראשית

גב’ נילי כהן אהרונסון, פסיכולוגית אחראית על ההתמחות

גב’ מירי אביטל, פסיכולוגית אחראית על ההתמחות ההתפתחותית

Hosted by sPD.co.il - אחסון אתרים A site by razgroup